Psychedelica

Psilocybine, LSA/LSD, Mescaline en DMT zijn voorbeelden van psychedelica. Psychedelica hebben een oude geschiedenis en symbiotische relatie met de mens. Er zijn zelfs theorieën die veronderstellen dat psychedelische planten een rol hebben gespeeld in de cognitieve ontwaking van de mensaap. 

Tegenwoordig worden de helende mogelijkheden van  psychedelica steeds meer ingezet en onderzocht. Van psilocybine worden de positieve eigenschappen onderzocht die het middel bezit voor behandelingen van trauma's en depressie.

Naast mogelijkheden voor klinische behandeling van zware depressie en trauma stelt het middel ons in staat om  in contact met onszelf te komen. Wanneer men een trip instapt met een duidelijke intentie wordt het mogelijk inzichten te verkrijgen die in te zetten zijn -of zelfs op zichzelf al zorgen- voor positieve verandering in ons leven.

De werking van psychedelica verschilt per middel en soms per persoon. Het is belangrijk dat je voor gebruik goed onderzoek doet naar het middel dat je wilt gaan gebruiken. En jezelf de vraag stelt: “Past het middel en de effecten bij mij en het doel dat ik wil behalen?”.

Psychedelica kunnen ons positieve inzichten geven die we anders niet zo snel zouden vinden. Het is te gebruiken als hulpmiddel bij zelfontwikkeling of creatieve expressie en het dwingt ons opener en eerlijker naar onszelf te zijn. Een goede trip kan ons langdurige positieve effecten meegeven.

De inzichten die we opdoen tijdens een trip kunnen echter vluchtig zijn. En het gebruik risicovol. Een juiste setting en sfeer kunnen al veel van de risico’s wegnemen. Goede voorbereiding is daarbij belangrijk. Ook helpt het een intentie of doelbewustheid te hebben voor, tijdens en na de trip. En een coach kan hierbij ondersteunen. Op deze manier kunnen de langdurigheid en effectiviteit worden vergroot. Een guide, coach (of navigator) kunnen helpen met de voorbereiding, intentie en implementatie van die lessen die je meekrijgt vanuit je trip.

Die coach helpt jou tijdens de voorbereiding, de sessie en het natraject om samen met jou de positieve effecten van jouw trip langdurig te verankeren in jouw ontwikkeling.

Veiligheid

Een psychedelische ervaring is niet zonder risico’s. Bij iedere sessie is er een risico op een bad-trip. Dit risico is nooit helemaal weg te nemen maar kan wel worden verkleind. Oorzaken voor een bad-trip kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Te sterke dosis, sterker dan verwacht;

 • Een niet puur óf juist te puur middel;
 • Een verkeerde combinatie van middelen;
 • Negatieve gedachten of gevoelens waar je je niet van bewust was;

 • Een negatieve ervaring tijdens de trip zelf;

 • Te snelle veranderingen binnen de setting en sfeer;

 • Een verkeerde setting.

Het verkleinen van deze risico’s doen we samen voor een sessie. Mocht het, ondanks de voorbereiding, toch een bad-trip worden ben ik er voor je om je hier doorheen te helpen. Hierbij zet ik mijn ervaring met het middel, mijn ervaring als navigator en mijn achtergrond als coach, begeleider en hulpverlener in.

Om de risico’s verder te beperken hanteer ik een aantal contra-indicaties voor het doen van een psilocybine sessie. Deze bestaan voor jouw veiligheid. De hieronder genoemde punten kunnen ernstige fysieke of mentale gezondheidsproblemen veroorzaken.

 • MAO-Remmers (kunnen in medicatie voor depressie zitten);

 • hartproblemen;

 • ernstige psychische problematiek waarbij er sprake is van psychosen zoals een diagnose of familie geschiedenis met schizofrenie of schizoaffectieve stoornissen  (psychedelica kunnen deze problemen versterken);

 • persoonlijkheidsstoornissen; 
 • angststoornissen;

 • suïcidaliteit (ondanks mijn brede ervaring als o.a. een hulpverlener is suïcidaliteit voor mij een contra-indicatie). 

Holistische benadering & Navigator

Bij Navigated Tripping heet de trip guide, coach of begeleider een Navigator. De visie is dat een gids/guide de kennis heeft van waar iemand naartoe moet. Een navigator kijkt samen met de kapitein van het schip naar de best bevaren route voor het doel van de kapitein. Ik zie jou als die kapitein. En het geheel van alle delen van je lichaam is jouw schip. Ik breng ervaring en kennis waarmee jij jouw doel kunt bepalen. Samen stippelen we de route uit die bij jou past en als navigator help ik jou die route te bevaren. Ik neem niet over, jij weet zelf immers het beste waar je naartoe wenst te gaan.

Holistisch betekent, heel simpel, dat het geheel meer is dan de individuele delen. Een sessie brengt een hoop nieuwe inzichten, veel van die inzichten zijn met elkaar verbonden. Maar er zijn ook delen van jou die niet direct verbonden lijken met de inzichten die je hebt opgedaan. Psychedelische middelen helpen ons diep werk te doen in ons (onder-)bewustzijn. Met de holistische benadering kijken we naast het bewustzijnswerk ook naar factoren zoals je maag-darm bioom, je fysieke gezondheid en voeding. 

Jij hebt een behoefte, een vraag. Samen kijken we naar het hele plaatje. Niet alleen wat je wenst te bereiken met de sessie maar ook naar de manier waarop jij dit zou kunnen implementeren in jouw leven. Welke andere factoren daarbij een rol zullen spelen en hoe je hier het beste mee om zou kunnen gaan. Hierbij gebruik ik mijn achtergrond als coach, begeleider en hulpverlener. Dat zorgt ervoor dat je na de sessie en het nagesprek de tools meekrijgt om jouw ervaring een blijvende impact te geven.

"You are an aperture through which the universe is looking at and exploring itself."

-Alan Watts

Type sessies

De sessies bied ik op dit moment aan bij jou thuis of op een afgesproken locatie. De inhoud van de sessies bepalen we in overleg. Onder het kopje jij bespreek ik een aantal thema’s waarop een sessie zou kunnen aansluiten.

Als je meer wilt weten over hoe een sessie eruit ziet, kijk dan hier.

De type sessie die ik op dit moment aanbied:

 • Reguliere sessie: Intake(1 uur), trip (6-8 uur), nagesprek (1 uur).

 • Gericht traject bij specifieke klachten: Intake(1 uur), 4-6 coaching sessies (1 uur per stuk), 1 of meer sessies (6-8 uur), 1-4 nagesprekken (1 uur) per stuk. Tijdens een dergelijk traject beginnen we met het uitdiepen van jouw vraag of 'probleem'. Hierbij gebruiken we moderne theorieën zoals bijv. "Lost Connections" van Johan Hari. Op basis van de uitkomsten bekijken we of een psychedelische sessie (bij mij) aansluit bij jouw vraag. Of dat het beter zou zijn om op zoek te gaan naar een psychotherapeut die psychedelica ondersteunde therapie aanbied. 
 • Creatief werken: We zetten één of meerdere reguliere sessies in en leggen de focus op creatief denken. Dit kan je gebruiken voor een creatief project of bijvoorbeeld de opstart van je eigen bedrijf.

 • Begeleiding voor en tijdens een Microdose implementatie. Sommige mensen willen graag de stap zetten naar het gebruik van microdosing in het dagelijkse leven. Wanneer je niet vertrouwt bent met een middel kan dit een grote uitdaging lijken. Samen kunnen we kijken naar wat een passend schema voor microdosing zou kunnen zijn.