Vertrouwen

De basis van een positieve, begeleide, psychedelische ervaring is vertrouwen tussen jou en mij als navigator. Tijdens de intake bespreken we wat er nodig is om die basis te leggen voor jouw sessie. Voor mij persoonlijk ligt de essentie hiervoor in het daadwerkelijk en oprecht zien en accepteren van elkaar als mens. 

Werkvormen

Afhankelijk van de intentie die jij hebt voor jouw psychedelische reis, kan het fijn of noodzakelijk zijn gebruik te maken van werkvormen zoals ademhalingstechnieken, somatische werkvormen, meditatie en sensorische werkvormen. Het gebruik ervan stem ik altijd af met jou voordat we aan een sessie beginnen. En hieronder geef ik een beeld van de werkvormen waarmee ik jouw sessie kan ondersteunen.

Ademhalingstechnieken

Ons leven begint bij de ademhaling. Met bewuste ademhaling zijn wij in staat tot onszelf en onze kern te komen. En het kan fungeren als de rode draad tijdens een ervaring.

Ik werk met een combinatie van eeuwen oude ademhalingsoefeningen tot moderne technieken ontwikkeld voor het werken met een veranderd bewustzijn. Welke technieken aansluiten bij jouw behoefte bespreken we tijdens de intake en voorbereiding. 

Somatische werkvormen

Somatische werkvormen gaan over ons lichaam. Denk bijvoorbeeld aan bewegingsvormen zoals Yoga of aanraking in de vorm van een hand vasthouden. Tijdens een psychedelische sessie kunnen somatische werkvormen een bijzondere bijdrage leveren. Bijvoorbeeld wanneer trauma is opgeslagen in ons lichaam. Of wanneer we om andere redenen de verbinding met ons lichaam zijn verloren. Het is enorm afhankelijk van iemands eigen proces, of en in welke vorm, een somatische werkvorm kan aansluiten.

Het gebruik van deze werkvormen gebeurt uitsluitend in goed overleg vooraf aan een sessie. En zullen tijdens een sessie ook alleen worden ingezet wanneer dit voor alle partijen, tijdens de sessie, nog goed voelt. 

Sensorische werkvormen

Sensorische werkvormen betrekken onze zintuigen. Tijdens sessies werk ik met name met geluid/muziek, beeldmateriaal en soms geur. 

Vooraf aan een sessie stemmen we af of en in welke vorm je gebruik zou willen maken van deze werkvormen. Maar in de meeste sessies zal in ieder geval muziek gebruikt worden. Wat voor muziek is volledig afhankelijk van jou en jouw doel. Voorafgaande aan de sessie zorg ik voor passende muziek voor jouw sessie, op basis van jouw interesses en muzikale interesse. 

Beeldmateriaal kan in de vorm van een foto of soms een video. Denk hierbij aan een foto van een geliefde voor rouwverwerking. 

Ten slotte is geur een van onze meest krachtige zintuigen. Tijdens een sessie hoeft er niet altijd gebruik te maken van een daadwerkelijke geur. Soms is het in gedachten terughalen van een geur voldoende om op basis van die herinnering stappen te zetten in het proces. 

Meditatie

Buiten de psychedelische ervaring om is meditatie een krachtig middel voor zelf- ontwikkeling en ontplooiing. Tijdens een psychedelische ervaring kan een (geleide) meditatie ons in staat stellen diep in onszelf te reizen. 

Voor sessies kan ik, desgewenst, gebruik maken van een geleide meditatie of stilte meditatie. Bijna altijd doe ik zelf, maar wanneer jij graag gebruik zou willen maken van een specifieke geleide meditatie kan dit in overleg.